Home

Program info

Hvad kan du finde i databasen

Det mener brugerne

Hvorfor skal det koste noget?

Bliv medlem

Prøv demo

Historien bag danske aner

Persondataloven

Medlemsvilkår og betingelser

 

 

 

 

  Overholder Danskeaner.dk  persondateloven?

  Det korte svar er ja.
   
  Persondataloven beskytter den enkelte imod at der bliver registreret følsomme personoplysninger.   
  Datatilsynet udtaler i sin årsrapport for 2000 bl.a. følgende om slægtsforskning
   
  Citat start:
  Det var Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ufølsomme oplysninger såsom navne, fødsels- og dødsår
  kan offentliggøres på Internettet i medfør af lovens § 6, stk. 1, nr. 7, uden samtykke.

  Derudover gjorde Datatilsynet opmærksom på, at personer, som slægtsforskeren behandler oplysninger om, herunder offentliggør, har indsigelsesret efter persondatalovens § 35, således at oplysningerne skal slettes, hvis den registrerede fremfører vægtige grunde hertil.

  I det omfang der skal ske videregivelse til andre personer (end slægten), der befinder sig i et tredjeland, finder persondatalovens § 27 anvendelse. Et tredjeland er p.t. alle lande uden for EU, dog ikke Island og Norge. Videregivelse af slægtsforskning til modtagere i f.eks. Argentina, Canada og Australien, vil således skulle ske i overensstemmelse med både § 6 og § 27.

  Ifølge § 27, stk. 1, må der kun overføres oplysninger til et tredjeland, såfremt dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau,
  medmindre andet følger af stk. 3. Beskyttelsesniveauet fastlægges ud fra de kriterier, der fremgår af § 27, stk. 2.

  Det var Datatilsynets opfattelse, at overførsel af ufølsomme oplysninger fra slægtsforskning til personer i tredjelande normalt ikke vil
  være i strid med § 27, hvis der er tale om oplysninger, som ikke er fortrolige, og som stammer fra offentligt tilgængeligt materiale.
  Citat slut
  Hele persondata kan læses på  https://www.datatilsynet.dk/ hvor citatet også stammer fra.

   
  1. Almindelige ikke-følsomme oplysninger. Persondatalovens § 6 regulerer behandling af disse oplysninger og omfatter bl.a. oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, køn, alder, stilling, oplysninger
  om økonomiske forhold samt andre oplysninger, som ikke vedrører følsomme privatlivsoplysninger.
  2. Følsomme oplysninger. Denne kategori af oplysninger reguleres af lovens § 7 og omfatter oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige eller seksuelle forhold.
  3. Andre typer af følsomme oplysninger. Denne særlige kategori af oplysninger kan behandles i overensstemmelse med lovens § 8 og omfatter oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer samt andre lignende følsomme oplysninger om f.eks. interne familieforhold og ulykkestilfælde.
   
  Som du kan læse, er det i slægtsmæssig sammenhæng kun nødvendig at registrere "almindelige ikke følsomme oplysninger.for nulevende personer samt de afdøde der stadig er beskuttet af arkivlovens 75 års regel for personfølsome oplysninger.

   

 

 

Medlems login  
Brugernavn og password

Bliv medlem

Prøv demo

 

Gratis historisk opslagsværk

Wiki for slægtsforsker

 

 

Samarbejdspartner:

Genealogisk Forum (slægtsforskning med omtanke på facebook)

Danish Family Search (Kildeindtastings projekt og søgning i danske kilder)  

 

 

Danskeaner.dk©, v. Michael Hedeman 2000-2017. Telefon 42293898  kontakt@danskeaner.dk cvr nr. 25243722